• The entry into force of the new Criminal Code has determined, as it was natural, new approaches to doctrine and jurisprudence, and one of the perspectives of analysis is the correlation with the constitutional provisions. This study aims to establish an examination of constitutionality, as regards the offence of deceit, from the practice of the Constitutional Court on the previous Criminal Code provisions, identifying situations where the new rules can generate discussions on the compatibility with the Constitution.
 • Preliminarii. Termenul de securitate are o adresabilitate variată și complexă, putând influența și afecta atât individul, cât și orice nivel de organizare socială, colectivitate, stat sau organizație internațională. În mod sintetic, noțiunea de securitate1 implică lipsa oricăror amenințări, dar și posibilitatea prezervării unui nucleu de valori și a bunăstării2. Pentru orice individ și pentru o comunitate în ansamblul său sentimentul de securitate este acut și se construiește pe trei coordonate esențiale: liniștea, ocrotirea și absența fricii. Aceste trei coordonate definesc sensul primar al noțiunii de securitate a cărei etimologie provine din latinescul securus, desemnând pe cel care nu se teme (sine cura)3.
 • In this study the authors present a series of considerations on the decisions of the Constitutional Court and their effects, in the light of the provisions of Article 147 of the Romanian Constitution of 1991 (revised in 2003 and then republished on 31 October 2003), of the provisions of the Law No 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court (republished on 3 December 2010), as well as of the relevant case-law of the Constitutional Court in the matter. In this regard, the authors examine, sometimes in a critical manner, the following problems: the acts by which the Constitutional Court exercises its powers; why the decisions of the Constitutional Court have a general binding nature; whether there is a typology of the decisions of the Constitutional Court or not; the interpretative decisions of the Constitutional Court; the relations of the Constitutional Court with other public authorities arising as a result of the decisions of the Constitutional Court; the effects of the decisions of the Constitutional Court establishing the unconstitutionality of some legal provisions of parliamentary laws, ordinances, regulations and resolutions; the effects of the decisions of the Constitutional Court establishing the unconstitutionality of some provisions included in laws, before their promulgation; the effects of the decisions of the Constitutional Court on the constitutionality/unconstitutionality of the treaties or of the international agreements; the decisions of the Constitutional Court are generally binding and are effective only for the future.
 • The study examines, under multiple aspects, the relationship employer – employee in terms of protection of the personal data of the latter. There are identified, as being applicable, the legal rules contained in the Labour Code, in the Civil Code and in other normative acts, but also in the European and international regulations. It clarifies, in practical terms, the concrete modalities (internal regulation, individual labour contract, addendum) which may set the rules in this matter for each employer.
 • In this study there are analyzed the issues raised by the conclusion and performance of the electronic contracts, also having in view that the cyberspace where they are located has no borders. There are examined, by turns, the regulation of the electronic contract (1); the notion of electronic contract, the notion of electronic means, the classification of electronic contracts (2); the formation of the electronic contract (3); the proof of electronic contract (4); the delocalisation of the electronic contract and its significance for the international trade law (5).
 • Collective redundancy is regulated at Community level by Directive 98/59/EC, giving rise to a vast case-law, this study focusing, in this context, on a particular aspect of determining the conditions for the existence of this type of redundancy: the notion of „establishment”. The interest of such an approach is justified in the light of the recent case-law of the Court of Justice of the European Union, which raises the question of the compatibility of the national law with Directive 98/59/EC just as regards the mentioned notion. At the same time, as regards the relation of the national law with the Community law, it appears necessary to determine the notion of employer established by the Romanian law and to correlate it with the notion of establishment, regulated by the European Directive.
 • At the same time with the entry into force of the new Civil Procedure Code, according to the authors, the appeal has also made its way into the field of administrative disputes, in addition to the recourse, which is the traditional legal remedy in this matter. This study identifies the problems raised by this new legislative conception, noting the current legislative inconsistencies that impedes the process of application of the objective law and, moreover, generates non-unitary judicial practice.
 • By means of this study, the author tends to point out that, despite the principle of „equality before the law of the children born out of wedlock to the children born in wedlock”, provided by Article 48 (3) of the Constitution and reaffirmed by Article 260 of the Romanian Civil Code, in the Romanian law, no less, there are situations of „different legal treatment” of the two categories of children. Specifically, it is raised for discussion the different legal regulation of some aspects, as in the cases relating to: „determination of the paternity”, „acquiring the name”, „confirmation of the filiation” and „prohibition of the adoption of children whose parents did not reach the age of 14”. Likewise, for the situations noted, the author substantiates de lege ferenda proposals meant to ensure respect for the principle of equality before the law of children born out of wedlock to those born in wedlock.
 • Conform art. 207 alin. (1) C.pr.pen., atunci când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului față de care s-a luat o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei acestei măsuri. Apreciem că acest termen trebuie a fi considerat un termen de decădere, pentru a fi în concordanță cu prevederile Constituției României, republicată, iar nerespectarea lui atrage decăderea procurorului din dreptul de a solicita menținerea măsurii preventive (cu notă aprobativă).
 • Mărturisesc că, atunci când am ales titlul acestui studiu, am interferat cu modelul de prezentare în două părți, introdus de un cunoscut colaborator și prieten, specialist în legile internetului, Bogdan Manolea, care, cu ceva ani în urmă, într-o prestigioasă conferință cu prezență internațională, identifica o primă parte anarhică și o a doua tehnică a discursului său. De ce o perspectivă românească? Pentru a sublinia critic modelul, mereu altfel, de abordare a reformelor din sistemul judiciar românesc, pe tiparul „teoriei mixte”, pe care, ani de-a rândul, generație după generație, la aproape toate disciplinele de studiu, dascălii noștri au încercat să ne-o inoculeze ca pe un vaccin, în dorința de a ne obișnui, în realitate, cu compromisul, vecin cu improvizația, de la care a împrumutat caracterul definitiv. Noi nu copiem, noi inovăm, mințindu-ne adesea că adaptăm diverse instituții, proceduri, reguli din tot atât de diverse surse, deși, funcțional, asemenea corpului biologic, aceste grefe haotice și repetate ajung să fie refuzate sau să schimonosească organismul nostru judiciar, altfel suficient de robust prin robustețea componenților săi.
 • Introducere. Actuala ordine mondială cunoaște o profundă transformare, ca urmare a multiplelor raporturi economice, sociale, politice, care influențează umanitatea, prin procesul globalizării. Revoluția ideilor, care depășește spațiul exprimării și dezbaterilor, își găsește o formă de manifestare printr-o diversitate de acțiuni, așa încât putem vorbi de o cultură mondială a informației care capătă consistență în orice domeniu, de la cel care vizează natura planetei noastre, până la cele care se referă la viața cotidiană. Așadar, în contextul exploziei informaționale, în care tehnologia dobândește dimensiune inteligentă, invadând în acest fel însăși existența noastră, aceasta rămâne totuși, la momentul actual, dependentă relativ de umanitate.
 • În contextul actual, în care justiția română își face temele sub monitorizarea „Mecanismului de Control și Verificare” (MCV), în care atacurile la adresa independenței justiției au crescut semnificativ, în care reținerea și arestarea echivalează, în mentalul colectiv, cu dovezi indubitabile de vinovăție, rolul judecătorului în realizarea actului de justiție pare să fie unul secundar, de vreme ce nimeni nu mai pare interesat de hotărârea judecătorească definitivă pronunțată în dosarele penale.
Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok