CONDIȚIILE DE PUBLICARE2018-12-20T16:11:30+00:00

CONDIȚIILE DE PUBLICARE

Revista Dreptul publică articole în limbile română și engleză. Încurajăm autorii să trimită redacției  studii și articole redactate în limba engleză, însoțite de traducerea în limba română. Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic, prin e-mail la adresa office@ujr-dreptul.ro.

Odată cu înaintarea oricărui material autorul/autorii trebuie să indice următoarele date:

  • prenumele (complet) și numele;
  • afilierea instituțională și denumirea funcției deținute;
  • adresa poștală pentru expedierea revistei Dreptul, în care urmează  să fie publicat articolul trimis redacției;
  • adresa de mesagerie electronică și un număr de telefon (mobil sau fix).

Materialele trimise trebuie însoțite de un rezumat cuprinzând 2000-2500 de caractere și de cel puțin cinci cuvinte-cheie. Rezumatul trebuie să cuprindă identificarea subiectului tratat, ipotezele de cercetare și obiectivele urmărite de autor, metodologia și rezultatele cercetării, implicațiile teoretice și practice ale studiului. Pentru materialele care urmează să fie publicate la rubrica Practica judecătorească rezumatul nu este necesar și nici cuvintele cheie.

La sfârșitul articolelor se atașează bibliografia utilizată la notele de subsol, potrivit următoarelor modele, după caz: Stătescu C., (1970), Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, Editura Didactică și Pedagogică, București; Pop T., (1992), Rolul practicii judiciare a Curții Supreme de Justiție în consolidarea statului de drept, în “Studii de Drept Românesc”, nr.1

 

Articolele propuse spre publicare vor fi supuse unui proces de evaluare de tip peer review,  efectuată de către doi referenți independenți.

Evaluarea are în vedere, îndeosebi, valoarea științifică a materialelor propuse spre publicare, aspectele de noutate doctrinară, documentarea și informarea bibliografică a autorilor, interesul publicistic al articolelor, respectarea cerințelor tehnice de redactare și  stilul publicistic al autorilor.

 

Articolele acceptate de redacție intră în procesul de tehno-redactare și tipărire cu două luni înaintea publicării.

Dimensiunile materialelor transmise spre publicare nu pot depăși 100.000 de caractere (inclusiv notele de subsol).

Materialele trimise redacției trebuie să fie originale; ele nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât după primirea răspunsului în sensul că materialul nu poate fi publicat în revista “Dreptul” ori după 6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacția revistei și nu s-a primit un refuz de publicare.

Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de către redacție a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare; conform acestui contract, autorul cesionează cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și de difuzare a operei sale.

Privitor la materialele care se publică, redacția își rezervă următoarele drepturi:

  • să le redacteze în conformitate cu regulile de stil proprii revistei “Dreptul”
  • să le publice și în ediția on-line a revistei;
  • să alcătuiască grupaje de articole care tratează același subiect;
  • să le publice în volum separat, ca supliment al revistei “Dreptul”, sau pe suport electronic indiferent de data apariției lor.

Dacă după înaintarea materialului (articol, adnotare etc.) către revista “Dreptul” survin modificări legislative ori noutăți jurisprudențiale și/sau bibliografie suplimentară, autorul trebuie imediat să comunice redacției această situație, indicând exact modalitatea în care trebuie efectuate completări sau modificări. Redacția își rezervă dreptul de a decide nepublicarea materialului în cazul în care astfel de evenimente, survenite ulterior primirii materialului și până la data corecturii finale a numărului de revistă, afectează grav conținutul materialului.

Redacția revistei “Dreptul” nu-și asumă nicio răspundere pentru nerespectarea reglementărilor înscrise în legislația privind drepturile de autor. În caz de plagiat – parțial sau integral – întreaga răspundere, atât juridică (penală, contravențională, civilă), cât și deontologică, revine în exclusivitate autorului.

 

Precizăm că regulile de stil proprii revistei “Dreptul” care trebuie  avute în vedere la redactarea materialelor trimise redacției de către autori, precum și procesul de evaluare a acestora sunt disponibile la adresa www.revistadreptul.com.

 

Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok