CALCULUL CELOR 20 DE ZILE LUCRĂTOARE DE PREAVIZ ACORDAT CONFORM ART. 75 ALIN. (1) DIN CODUL MUNCII. EFECTELE PROCURII PERSOANEI CARE A SEMNAT DECIZIA DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ. DECĂDEREA CONTESTATORULUI DIN DREPTUL DE A-ȘI COMPLETA MOTIVELE ACȚIUNII

15.00lei

Categorie: